Speech minister Harbers lancering digitaal vliegbewijs

14-03-2024

"Vandaag zetten we weer een nieuwe stap naar veilig vliegen met een digitaal vliegbewijs. Eenvoudig op je telefoon die je toch altijd bij je hebt. Handig voor de gebruiker en ook handig voor de handhavers.”

Beste mensen,

Allereerst dank aan de Rijksdienst voor het Wegverkeer voor de uitnodiging. Mooi om  hier bij de lancering van het digitale vliegbewijs te zijn. En prachtig om dat juist hier te doen, op het voormalige Marinevliegkamp Valkenburg waar verleden en toekomst zo mooi bij elkaar komen.

Enerzijds voel je hier de bewogen geschiedenis van het vliegveld zelf, met het ontstaan in de Tweede Wereldoorlog en later het stopzetten als vliegbasis. Het verleden speelt natuurlijk ook de hoofdrol in de langstlopende musical ooit. Soldaat van Oranje, die al veertien jaar hier op Valkenburg in een uitverkochte hangar het verhaal vertelt van de oorlog. Dat is de ene kant.

Aan de andere kant voel je juist hier het wenkend perspectief van de toekomst. Zeker hier in het drone-centrum Unmanned Valley, voel je de innovatiekracht. Meer dan 20 verschillende bedrijven en kennisinstellingen zijn hier aan het pionieren  en bouwen aan de toekomst van de drone-industrie.

Een hele toepasselijke plek om na te denken over de vrijheid en over de manier waarop we met die vrijheid omgaan. Want dat doen we vandaag.

We vieren de vrijheid van innovatie, met weer een mooie stap die we kunnen zetten door de introductie van het digitale vliegbewijs.

En tegelijkertijd staan we stil bij de veiligheid van het vliegen met drones. Dat blijft nodig. Want het gebruik neemt toe en we delen het luchtruim met z’n allen.

we delen het luchtruim met z’n allen. 

Het is fascinerend om te zien hoe snel de drones zich hebben ontwikkeld, als jongste partij in het luchtruim. Het stadium van hobby - van mannen op middelbare leeftijd 😊- is allang gepasseerd. De drones hebben hun plek veroverd. De maatschappelijke waarde is steeds duidelijker. Ik heb het over de civiele drones - over de inzet van militaire drones lezen we dagelijks in de krant, maar vandaag gaat het over het civiele gebruik. 

Dat het gebruik toeneemt zie ik alleen al bij mijn eigen ministerie, waar Rijkswaterstaat en de ILT drones dagelijks toepassen in hun werk. 
Of het nu gaat om verkeersmanagement bij grote evenementen of bij incidenten, inspecties aan infrastructuur op plekken waar je moeilijk bij kunt komen. Of aan inspecties van schepen, bijvoorbeeld om te controleren of ze op de rivieren varend ontgassen.

Drones nemen ons werk uit handen op een hele efficiënte manier. En we willen de kansen die er nog liggen ook verder benutten.

Dat doen we bijvoorbeeld door samen te werken in Drone2Go met andere gebruikers zoals politie, brandweer en douane en marktpartijen om de ontwikkeling van een automatische- en op afstand vliegende drone te stimuleren. 

We werken ook samen in de Dutch Drone Council, een samenwerkingsverband tussen Nederlandse overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven om de ontwikkeling van drones verder richting te geven. 

Nederland wil één van de voorlopers blijven in de drone-industrie. Vandaar ook dat IenW in samenwerking met zo’n vijftig partners van plan is een aanvraag te doen bij het Groeifonds om een drone eco-systeem verder te ontwikkelen, bedoeld om schaalvergroting en versnelling te stimuleren.

We willen dit alles in goede banen leiden. We zien dat het gebruik van drones nog steeds toeneemt. Amsterdam alleen al heeft ongeveer 12.000 drones per jaar erbij. 

Het luchtruim raakt voller en voller en het is belangrijk dat we ons realiseren dat we dit luchtruim met elkaar delen.

Heel belangrijk dat iedereen zich registreert en dat iedereen met een drone boven de 250 gram een vliegbewijs haalt. 

De RDW heeft hier een cruciale rol in. Ze geeft ieder jaar meer dan 17.000 vliegbewijzen per jaar uit aan particuliere drone-gebruikers en aan 23.000 exploitanten. Er is in het hele veld veel waardering voor de soepele manier waarop de RDW dit organiseert.

Heel belangrijk dat iedereen met een drone boven de 250 gram een vliegbewijs haalt. 

Vandaag zetten we weer een nieuwe stap met een digitaal vliegbewijs. Eenvoudig op je telefoon die je toch altijd bij je hebt. Handig voor de gebruiker en ook handig voor de handhavers. Ik feliciteer de RDW van harte met deze innovatieve stap! Met veel plezier zal ik straks het digitale bewijs lanceren.

Maar zoals gezegd vieren we vandaag niet alleen de innovatie en de vrijheid. We staan ook stil bij de veiligheid en dus de verantwoordelijkheid die alle gebruikers van het luchtruim hebben.

Of je nu een man van middelbare leeftijd bent met uit de hand gelopen hobby, of een jonge innovator met een toekomstdroom, en of je nu een drone hebt van minder of meer dan 250 gram. Veilig vliegen is en blijft het credo voor ons allemaal.

Daarom hebben we een nieuwe animatie gemaakt, voor alle gebruikers die vanaf vandaag te zien is. Wij hebben hier de primeur! 

Veel dank nogmaals aan de RDW, dank voor de gastvrijheid hier op Valkenburg en laten we samen verder bouwen aan een veilig en innovatief gebruik van ons luchtruim!

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen