Kabinet investeert in bescherming vitale infrastructuur Noordzee

10-06-2024

Het kabinet trekt voor de komende twee jaar ruim 41 miljoen euro uit om de veiligheid op de Noordzee te vergroten.

Met het geld worden verschillende maatregelen getroffen om de infrastructuur op de Noordzee beter te kunnen beschermen.  Dat heeft minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) bekendgemaakt.

De komende jaren wordt de infrastructuur op de Noordzee flink uitgebreid, onder meer met windmolenparken. Het is bekend dat bepaalde landen plannen hebben om deze en andere vitale infrastructuur zoals pijpleidingen en datakabels in kaart te brengen en te saboteren. Het kabinet besloot daarom vorig jaar het interdepartementale Programma Bescherming Noordzee Infrastructuur (PBNI) te starten.

Met de uitvoering van het PBNI was al begonnen, maar voor sommige delen was eerst financiering nodig. Nu dat voor de komende twee jaar is geregeld kunnen ook die aspecten worden opgepakt.

Het gaat daarbij onder meer om het plaatsen van meer sensoren en de inzet van radar en satellieten. Ook zullen er systemen worden ingericht om meer en beter informatie uit te kunnen wisselen met de sectorpartijen. Hiermee wil het kabinet het zicht op de Noordzee en wat daar gebeurt verder verbeteren zodat het moelijker wordt voor statelijke actoren om daar heimelijk operaties uit te voeren. En mocht er iets gebeuren hebben we snel een beter beeld van de situatie en kunnen betrokken instanties hier sneller op reageren. 

De sector heeft een grote rol in de bescherming van vitale infrastructuur op zee en het kabinet wil dan ook nauwer samenwerken met private partijen om met hen in staat te stellen hun infrastructuur zo goed mogelijk te kunnen beschermen tegen dreigingen.

Veel instanties hebben een rol bij de veiligheid op de Noordzee: van de marine en de kustwacht tot het Openbaar Ministerie, de politie en de inlichtingendiensten. Het kabinet laat onderzoeken of één nationale autoriteit voor de Noordzee de veiligheid verder kan vergroten. Los daarvan wordt de komende tijd een integraal Noordzee-beleid uitgewerkt, zodat in elke situatie duidelijk is wie welke verantwoordelijkheid draagt.

Samenwerking met andere landen die aan de Noordzee grenzen is essentieel. Onlangs werd er al een intentieverklaring met de andere Noordzee-landen gesloten om de samenwerking te verdiepen op onder andere het delen van informatie, best practices en gezamenlijke crisisbeheersing. Vorige week heeft de eerst werksessie plaatsgevonden in Nederland, een goede start van een belangrijke samenwerking.

Het geld dat nu is vrijgemaakt is bedoeld voor de jaren 2024 en 2025. Besluitvorming over verdere investeringen is aan een volgend kabinet.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

 

Nieuws IenW

Welkom bij het nieuwsplatform van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Hier vind je persberichten, toespraken en optredens.

Volg ons via

        Logo Facebook

 
Cookie-instellingen