Vervolg schoonmaakoperatie EMK-terrein

23-04-2021

Er is overeenstemming tussen de bestuurlijke partners over het vervolg van de hersanering van het voormalige industrieterrein van de Exploitatie Maatschappij Krimpen (EMK).

Dat schrijft staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) in een brief aan de Tweede Kamer. De bodem van het EMK-terrein is ernstig vervuild door industriële activiteiten in de jaren ’70. Het terrein wordt als het aan het ministerie, de provincie Zuid-Holland, de gemeente Krimpen aan den IJssel en het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard ligt, zoveel mogelijk schoongemaakt en geschikt gemaakt als bedrijventerrein. De voorkeursvariant voor de schoonmaakoperatie waar overeenstemming over is, wordt nu eerst nader uitgewerkt. In juni volgt daarover een besluit. Vervolgens wordt een definitief saneringsplan opgesteld waar het bevoegd gezag, Milieudienst Rijnmond, goedkeuring op moet geven.

 

Saneren en ontwikkelen
Sinds 2018 wordt het EMK-terrein gesaneerd. Dat is in 2020 stil komen te liggen door een aantal complexe ontwikkelingen. Om de sanering voort te kunnen zetten, is onderzoek gedaan en onafhankelijk advies ingewonnen. Vier opties zijn in kaart gebracht om de sanering weer op te starten, variërend van minimale sanering tot maximaal. De voorkeursvariant waar de bestuurlijke partners overeenstemming over hebben, is variant nummer drie: ‘saneren en ontwikkelen’. Dit is de meest effectieve variant om het terrein functiegericht, proportioneel en qua wat technisch mogelijk is zo schoon mogelijk te krijgen. Het grootste deel van het terrein zal na de hersanering kunnen dienen als bedrijventerrein. De komende tijd wordt de voorkeursvariant, in overleg met de gemeente en de provincie nader uitgewerkt. Ook de klankbordgroep met vertegenwoordiging van omwonenden en omringende bedrijven wordt daarin betrokken. In de uitwerking volgt een besluit over de te nemen maatregelen voor het verstevigen van de damwanden van het EMK-terrein.

 

Milieuschade voorkomen
Het saneren van historische bodemverontreinigingen zoals deze, waarbij het gaat om vervuiling die al ver in het verleden heeft plaatsgevonden, is doorgaans een langdurige en kostbare operatie. De inzet hierbij is de verantwoordelijkheid en de kosten van milieuschade zo veel mogelijk bij de veroorzakers neer te leggen. In de praktijk is dit echter bij historische bodemverontreinigingen in veel gevallen niet meer mogelijk. De bedrijven, grondeigenaar of projectontwikkelaar die de vervuiling in het verleden hebben veroorzaakt, bestaan vaak niet meer. Omdat we de gezondheid van mens, bodem en grondwater willen beschermen moet de saneringsoperatie waar dat met proportionele maatregelen kan, doorgaan, ook als dit niet verhaald kan worden op de vervuiler.

Sinds 1987 is het met de komst van de Wet bodembescherming verboden om verontreiniging te veroorzaken. Omdat we milieuschade willen voorkomen in plaats van achteraf moeten herstellen.

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.